OSTMEDICA - Płońsk - Specjalistyczne badania gęstości mineralnej kości w kierunku Osteoporozy, usg


REJESTRACJA
731 100 801

Pracownia Elektrofizjologii

Elektromiografia (Badanie EMG) jest to badanie diagnostyczne oceniające przewodzenie w nerwach obwodowych oraz czynność mięśni. Jest rutynowo wykonywanym, małoinwazyjnym badaniem niezbędnym do oceny rodzaju, lokalizacji i stopnia uszkodzenia nerwów obwodowych i mięśni.

lek. Milena Wyszczelska-Namięta

specjalista neurologii

Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

W chwili obecnej pracuje na stanowisku starszego asystenta w Oddziale Udarowym, Neurologicznym oraz Rehabilitacji Neurologicznej Szpitala Wolskiego w Warszawie.

Ukończyła szkolenie w zakresie elektromiografii i neurografii w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Członkini  Polskiego Towarzystwa Neurologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej.


Jako priorytet uznaje przede wszystkim komfort oraz bezpieczeństwo Pacjentów podczas wykonywanych badań elektrofizjologicznych z użyciem elektrod igłowych i  bodźca elektrycznego.


Nieustannie pogłębia swoją wiedzę w dziedzinie neurologii, uczestnicząc w licznych szkoleniach i kursach.

Wszystkie badania wykonywane są na najnowszym modelu aparatu marki Keypoint

Badanie kończyn górnych:

–  Zespół cieśni kanału nadgarstka
–  Badanie podstawowe nerwu łokciowego  
–  Badanie nerwu łokciowego z metodą krótkich odcinków „inching”  

– Diagnostyka uszkodzenia nerwu promieniowego * (z badaniem mięśnia )
– Diagnostyka uszkodzenia nerwu promieniowego * (bez badania mięśnia)                                                     –

-Badanie uszkodzenia splotu ramiennego – badanie z użyciem elektrody igłowej

Badanie kończyn dolnych:


– Diagnostyka uszkodzenia nerwu strzałkowego (z badaniem mięśnia)
– Diagnostyka uszkodzenia nerwu strzałkowego (bez badania mięśnia)

–  Diagnostyka uszkodzenia nerwu strzałkowego (bez badania mięśnia) z metodą krótkich odcinków „inching”   
–  Diagnostyka uszkodzenia nerwu udowego * (z badaniem mięśnia)
 – Badanie przewodzenia nerwów w jednej kończynie dolnej (tj. nerw strzałkowy, piszczelowy oraz   łydkowy bez użycia igły)

Pozostałe usługi :
–  Badanie w kierunku polineuropatii (badanie minimum 4-ch nerwów) – badanie z użyciem elektrody igłowej
–  Badanie w kierunku miopatii – badanie z użyciem elektrody igłowej

–  Próba tężyczkowa- próba ischemiczna – badanie z użyciem elektrody igłowej
–  Elektrostymulacyjna próba męczliwości- próba miasteniczna (wykonywana z minimum dwóch  mięśni)  

–  Badanie w kierunku choroby neuronu ruchowego-  SLA – badanie z użyciem elektrody igłowej
 – Badanie w kierunku uszkodzenia korzeni: szyjnego/ lędźwiowo- krzyżowego – badanie z użyciem  elektrody igłowej