OSTMEDICA - Płońsk - Specjalistyczne badania gęstości mineralnej kości w kierunku Osteoporozy, usg


REJESTRACJA
731 100 801

 • profesjonalna rehabilitacja współczesnymi metodami
 • konsultacja fizjoterapeutyczna
 • indywidualna praca z pacjentem
 • dobór metod fizjoterapeutycznych dostosowanych do potrzeb pacjenta
 • poprawa stanu zdrowia pacjenta oraz jakości życia
 • terapia prowadzona w funkcji
 • diagnostyka funkcjonalna
 • planowanie, prowadzenie fizjoterapii zachowawczej i pooperacyjnej z wykorzystaniem terapii manualnej oraz  kinesiotapingu
 • fala uderzeniowa
 • terapia podciśnieniowa
 • elektroterapia – wszystkie rodzaje prądów stosowanych w fizykoterapii
 • magnetoterapia
 • laseroterapia
 • sonoterapia
 • bańka chińska

mgr fizjoterapii Magdalena Szewczyk

Ukończone szkoły:

 • Akademia Medyczna w Warszawie- licencjat fizjoterapii
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi- magister fizjoterapii
 • Studia podyplomowe- kształcenie osób z niepełnosprawnością

Ukończone kursy:

 • Neurodynamika kliniczna według Shacklock’a
 • PNF podstawowy 
 • PNF rozwijający- dyplomowany terapeuta metody PNF
 • Kinesiology taping podstawowy
 • Kinesiology taping rozwijający- międzynarodowy terapeuta Kinesiology taping
 • NDT-Bobath dla dorosłych- międzynarodowy terapeuta metody NDT- Bobath dla dorosłych
 • Diagnostyka obrazowa RTG, KT, MRI – analiza radiologiczna w ortopedii i traumatologii narządu ruchu i onkologii
 • Podstawy Terapii Manualnych – moduł pierwszy: odcinek szyjny, odcinek piersiowy i kończyna górna
 • Podstawy Terapii Manualnych- moduł drugi: odcinek lędźwiowy, stawy krzyżowo- biodrowe i kończyna dolna