OSTMEDICA - Płońsk - Specjalistyczne badania gęstości mineralnej kości w kierunku Osteoporozy, usg


REJESTRACJA
731 100 801

  • chirurgia naczyniowa – małoinwazyjne leczenie żylaków oraz miażdżycy kończyn dolnych
  • chirurgia ogólna
  • proktologia – małoinwazyjne leczenie choroby hemoroidalnej
  • usg doppler na potrzeby konsultacji

Dr n. med. Krzysztof Ostrowski

specjalista chirurgii ogólnej i naczyniowej

transplantolog kliniczny

proktolog

Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie , od 1992 roku pracował na stanowisku asystenta Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Szpitala Dzieciątka Jezus przechodząc kolejne etapy podyplomowego kształcenia medycznego  ,aż do  uzyskania specjalizacji II stopnia w dziedzinie chirurgii ogólnej w 2000 roku oraz specjalizacji szczegółowej w dziedzinie transplantologii klinicznej w 2004 roku . W 2005 roku uzyskał tytuł naukowy doktora nauk medycznych. W 2011 roku uzyskał tytuł specjalisty w zakresie chirurgii naczyniowej . Obecnie pracuje w Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz w Oddziale Chirurgii Naczyń Szpitala Wolskiego im . Dr Anny Gostyńskiej w Warszawie , jest członkiem :

Towarzystwa Chirurgów Polskich

European Society of Organ Transplantation

Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej

European Society of  Vascular Surgery

Zakres konsultacji i leczenia operacyjnego : chirurgia ogólna , chirurgia naczyniowa ( w tym małoinwazyjne leczenie żylaków oraz miażdżycy kończyn dolnych ) , proktologia ( małoinwazyjne leczenie choroby hemoroidalnej).