OSTMEDICA - Płońsk - Specjalistyczne badania gęstości mineralnej kości w kierunku Osteoporozy, usg


REJESTRACJA
731 100 801

  • diagnoza i leczenie osteoporozy
  • leczenie chorób metabolicznych kości
  • leczenie chorób wewnętrznych

                                     

                               lek . Jacek Borowicz

                                                    lekarz chorób wewnętrznych

                                                 specjalista densytometrii klinicznej ( ISCD)

Absolwent Warszawskiej Akademii Medycznej ( 1992).

Wiceprezes Towarzystwa Lekarzy Medycyny Zintegrowanej .

Posiada Certyfikat International Osteoporosis Foundation.

Certified Clinical Densitometrist

(Certyfikat International Society for Clinical Densitometry ISCD)

Szlify w dziedzinie diagnostyki i terapii osteoporozy zdobywał w latach  1992 – 1997 , pracując jako asystent  w Klinice  Chorób Wewnętrznych i Poradni  Zaburzeń  Gospodarki Wapniowo- Fosforanowej , Osteoporozy i Chorób Metabolicznych Kości w Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego ( CMKP ).

Od 1997 roku kieruje pracowniami densytometrycznymi i prowadzi poradnie diagnostyki i leczenia osteoporozy w niepublicznych placówkach w Warszawie .

Autor i współautor wielu książek i publikacji dotyczących osteoporozy .