OSTMEDICA - Płońsk - Specjalistyczne badania gęstości mineralnej kości w kierunku Osteoporozy, usg


REJESTRACJA
731 100 801

ECHO SERCA

lek. Michał Walczewski

             specjalista kardiologii

 Specjalizację z kardiologii ukończył w I Klinice Kardiologii w Szpitalu przy ulicy Banacha w Warszawie , jest autorem artykułów naukowych, doniesień zjazdowych (Barcelona, Londyn) . Prowadził zajęcia dydaktyczne dla studentów medycyny. W 2019 roku otrzymał Stypendium Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego dla najlepszych doktorantów.

Praktyki kliniczne, zagraniczne;

 2014 -Oddział kardiologii inwazyjnej, Hospital Geral de Santo António, Porto, Portugalia

 2013 -Oddział kardiochirurgii oraz chirurgii ogólnej, Dokkyo Medical University Hospital, Tochigi, Japonia

Wskazania do badania echo serca:

 • diagnozowanie bólów w klatce piersiowej,
 • ocena następstw i powikłań choroby wieńcowej (po zawale mięśnia sercowego z określeniem jego wydolności),
 • ustalanie wskazań do diagnostyki inwazyjnej (koronarografii),
 • kwalifikacja do zabiegów kardiochirurgicznych (m. in. wrodzonych i nabytych wad serca),
 • ocena wyników zabiegów kardiochirurgicznych,
 • weryfikacja wątpliwego wyniku elektrokardiogramu (podejrzenie przebytego zawału serca, niedokrwienie, bloki serca),
 • określanie przyczyn zaburzeń rytmu serca,
 • określanie ryzyka choroby wieńcowej,
 • ocena następstw nadciśnienia tętniczego,
 • monitorowanie leczenia farmakologicznego,
 • określenie ryzyka powikłań kardiologicznych w trakcie zabiegów operacyjnych (szczególnie u osób starszych),
 • szeroko pojęta profilaktyka chorób układu krążenia.